16.10 - 17.10.2020Court 2 / Day 1

-40 ДЕТИ "Б" (Male)
1
Khotko Yvan

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk

1/16
12:0
12:42:10
Kamenko Ehor

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

2
Yhnatenko Yvan

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/16
7:10
12:42:16
Ohanesian Arsenyi

KT «Sparta», PPO «BMZ», Zhlobyn

-44 ДЕТИ "Б" (Male)
3
Dehyl Hleb

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Baranovychy

1/8
7:2
12:41:32
Yurchenko Stanyslav

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

4
Kunevych Nykyta

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

1/8
6:2
12:41:37
Sehen Fylypp

KT «Sparta», PPO «BMZ», Zhlobyn

5
Savelev Danyyl

KT «Sparta», PPO «BMZ», Zhlobyn

1/8
3:10
12:41:40
Voloshyn Aleksei

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

6
Vasylev Yvan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
36:4
12:41:45
Subbota Aleksandr

Sportyvnyi Klub «Alians», Kobryn

-40 ДЕТИ "Б" (Male)
7
Putylo Adryan

MOO SK «Master TKD», Mynsk

1/8
10:6
12:42:22
Khotko Yvan

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk

8
Vydrych Ehor

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Baranovychy

1/8
5:14
12:42:26
Shukan Anton

MOO SK «Master TKD», Zaslavl

9
Cherniavskyi Roman

MOO SK «Master TKD», Mynsk

1/8
2:13
12:42:29
Slepec Yaroslav

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

10
Ohanesian Arsenyi

KT «Sparta», PPO «BMZ», Zhlobyn

1/8
22:3
12:42:36
Yalovyk Artem

SK Faiter, DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

-44 ДЕТИ "Б" (Male)
11
Dehyl Hleb

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Baranovychy

Semi-finals
20:6
12:41:52
Kunevych Nykyta

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

12
Voloshyn Aleksei

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

Semi-finals
3:17
12:41:58
Vasylev Yvan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-40 ДЕТИ "Б" (Male)
13
Putylo Adryan

MOO SK «Master TKD», Mynsk

Semi-finals
26:1
12:42:39
Shukan Anton

MOO SK «Master TKD», Zaslavl

14
Slepec Yaroslav

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

Semi-finals
23:7
12:42:44
Ohanesian Arsenyi

KT «Sparta», PPO «BMZ», Zhlobyn

-44 ДЕТИ "Б" (Male)
15
Dehyl Hleb

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Baranovychy

Final
2:12
12:42:01
Vasylev Yvan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-40 ДЕТИ "Б" (Male)
16
Putylo Adryan

MOO SK «Master TKD», Mynsk

Final
16:28
12:42:48
Slepec Yaroslav

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

-36 ДЕТИ "Б" (Male)
17
Danyliuk Pavel

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

1/32
26:2
18:06:11
Kovalev Yaroslav

SK Faiter, DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

18
Kavalchuk Serhei

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/32
21:0
18:06:20
Pavlov Aleksandr

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

19
Berlynskyi Aleksei

HU MOKSDYuShOR, Mynsk

1/16
9:2
18:06:30
Romaniuk Yvan

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

20
Baranovskyi Tymur

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

1/16
1:24
18:06:36
Verbyk Artem

SK Faiter, DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

21
Kryshen Yaroslav

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
0:7
18:06:40
Riabynyn Hleb

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

22
Zuev Pavel

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
7:16
18:06:50
Danyliuk Pavel

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

23
Puntus Ehor

MOO SK «Master TKD», Zaslavl

1/16
17:1
18:06:55
Dashkovskyi Danyyl

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

24
Sahan Roman

SK «Zolotoi poias», Mynsk

1/16
17:7
18:06:59
Yakovlev Yaroslav

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

25
Zhukovec Zahar

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
6:1
18:07:04
Korzhenevych Aleksei

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk

26
Kavalchuk Serhei

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/16
13:1
18:07:07
Dubanevych Yhor

KT «Sparta», PPO «BMZ», Zhlobyn

27
Danyliuk Pavel

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

1/8
21:3
18:07:13
Berlynskyi Aleksei

HU MOKSDYuShOR, Mynsk

28
Verbyk Artem

SK Faiter, DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

1/8
4:11
18:07:17
Riabynyn Hleb

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

29
Puntus Ehor

MOO SK «Master TKD», Zaslavl

1/8
10:20
18:07:24
Sahan Roman

SK «Zolotoi poias», Mynsk

30
Zhukovec Zahar

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
2:11
18:07:29
Kavalchuk Serhei

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

31
Danyliuk Pavel

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

Semi-finals
25:10
18:07:35
Riabynyn Hleb

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

32
Sahan Roman

SK «Zolotoi poias», Mynsk

Semi-finals
4:12
18:07:39
Kavalchuk Serhei

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

33
Danyliuk Pavel

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

Final
20:0
18:07:41
Kavalchuk Serhei

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk