5.11 - 6.11.2022Court 2 / Day 1

-51 КАДЕТЫ (Female)
1
Zhmenchurovskaia Vyoletta

HSUSU «Sharkovshchynskaia DYuSSh», Sharkovshchyna

1/16
2:0
13:30:46
Blyshun Daria

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

2
Supranovych Maryia

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
0:2
13:30:51
Kozlova Aryna

HU SDYuShOR №1, Solyhorsk

-53 КАДЕТЫ (Male)
3
Samohvalov Yvan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
2:0
13:50:57
Myhaliuk Danyyl

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

-49 КАДЕТЫ (Male)
4
Artemchuk Hleb

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

1/16
2:1
13:52:40
Ovdyn Anton

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

5
Drachuk Yaroslav

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk

1/16
0:2
13:52:44
Novyckyi Dmytryi

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

6
Lohvynenko Vladyslav

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
2:1
13:52:47
Kamenko Ehor

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

7
Nykytyn Pavel

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk

1/16
2:0
13:52:50
Efymov Tymofei

HUO FSCDyM Cov-ho r-na / IRBIS CLUB, Mynsk

-51 КАДЕТЫ (Female)
8
Strunec Maryia

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

1/8
2:0
13:30:55
Zhmenchurovskaia Vyoletta

HSUSU «Sharkovshchynskaia DYuSSh», Sharkovshchyna

9
Korzun Anna

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
0:2
13:30:58
Hryniuk Ksenyia

HU SDYuShOR №1, Solyhorsk

10
Horbukova Sofyia

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

1/8
0:2
13:31:01
Murashko Ksenyia

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

11
Kozlova Aryna

HU SDYuShOR №1, Solyhorsk

1/8
2:0
13:31:04
Hancevych Anastasyia

HU MOKSDYuShOR, Mynsk

-57 КАДЕТЫ (Male)
12
Demchenko Aleksandr

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
2:1
13:51:54
Yanukovych Maksym

HU SDYuShOR №1, Solyhorsk

13
Yacuhno Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
2:0
13:51:57
Krukovskyi Matvei

SOO KVE «Vyktoryia», Mynsk

14
Pastushenko Bohdan

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

1/8
2:0
13:52:00
Efymov Arsentyi

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

15
Plyshevskyi Nykyta

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/8
0:2
13:52:04
Shramuk Vladymyr

HCOR edynoborstv, Mynsk

-53 КАДЕТЫ (Male)
16
Kurbatov Ylia

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

1/8
0:2
13:51:02
Samohvalov Yvan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

17
Cherniavskyi Roman

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

1/8
0:2
13:51:06
Alekseev Boryslav

HUO FSCDyM Cov-ho r-na / IRBIS CLUB, Mynsk

18
Shykunec Pavel

TKD LEON TEAM / YP Leonovych, Mynsk

1/8
0:2
13:51:10
Klochko Oleh

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

19
Alyev Bohdan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
2:0
13:51:13
Hohulan Matvei

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

-49 КАДЕТЫ (Male)
20
Shepelevych Ylia

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
0:2
13:52:58
Artemchuk Hleb

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

21
Novyckyi Dmytryi

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
2:0
13:53:04
Korda Aleksandr

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

22
Rahymov Evhenyi

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

1/8
2:0
13:53:09
Lohvynenko Vladyslav

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

23
Nykytyn Pavel

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk

1/8
2:0
13:53:14
Potehyn Vladymyr

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-47 КАДЕТЫ (Female)
24
Kurylenok Anastasyia

SK «Korsar» h. Mynska, Mynsk

Semi-finals
2:0
13:16:17
Babakova Elena

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

25
Hohulan Elyzaveta

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

Semi-finals
0:2
13:16:20
Samsonova Varvara

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

-51 КАДЕТЫ (Female)
26
Strunec Maryia

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

Semi-finals
2:0
13:31:06
Hryniuk Ksenyia

HU SDYuShOR №1, Solyhorsk

27
Murashko Ksenyia

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
0:2
13:31:09
Kozlova Aryna

HU SDYuShOR №1, Solyhorsk

-57 КАДЕТЫ (Male)
28
Demchenko Aleksandr

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
2:1
13:52:07
Yacuhno Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

29
Pastushenko Bohdan

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

Semi-finals
0:2
13:52:10
Shramuk Vladymyr

HCOR edynoborstv, Mynsk

-53 КАДЕТЫ (Male)
30
Samohvalov Yvan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
0:2
13:51:20
Alekseev Boryslav

HUO FSCDyM Cov-ho r-na / IRBIS CLUB, Mynsk

31
Klochko Oleh

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

Semi-finals
0:2
13:51:23
Alyev Bohdan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-49 КАДЕТЫ (Male)
32
Artemchuk Hleb

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

Semi-finals
2:0
13:53:22
Novyckyi Dmytryi

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

33
Rahymov Evhenyi

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

Semi-finals
1:2
13:53:31
Nykytyn Pavel

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk

-47 КАДЕТЫ (Female)
34
Kurylenok Anastasyia

SK «Korsar» h. Mynska, Mynsk

Final
0:2
13:16:23
Samsonova Varvara

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

-51 КАДЕТЫ (Female)
35
Strunec Maryia

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

Final
2:0
13:31:12
Kozlova Aryna

HU SDYuShOR №1, Solyhorsk

-57 КАДЕТЫ (Male)
36
Demchenko Aleksandr

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Final
0:2
13:52:14
Shramuk Vladymyr

HCOR edynoborstv, Mynsk

-53 КАДЕТЫ (Male)
37
Alekseev Boryslav

HUO FSCDyM Cov-ho r-na / IRBIS CLUB, Mynsk

Final
1:2
13:51:29
Alyev Bohdan

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-49 КАДЕТЫ (Male)
38
Artemchuk Hleb

Uch. «Brestskaia SDYuShOR BFSO «Dynamo», Brest

Final
0:2
13:53:35
Nykytyn Pavel

MHOSSh-UOR, Petrovich team, Mynsk