19.5 - 21.5.2022ФАЙЛ С ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕКРЕПЛЕН

Court 1 / Day 1

-41 КАДЕТЫ (Male)
1
Honchar Oleh

Br. SDYuShOR profsoiuzov po vydam borby, Brest

1/32
33:20
16:21:31
Savchenko Nykyta

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

2
Ehorchenkov Artem

HUO FSCDyM Cov-ho r-na / IRBIS CLUB, Mynsk

1/32
12:30
16:21:36
Maslov Pavel

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

3
Tetera Artem

HUO FSCDyM Zavodskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/32
32:5
16:21:39
Synkevych Dmytryi

SDYuShOR profsoiuzov po borbe, Homel

4
Khohlov Yvan

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

1/32
25:2
16:21:43
Myhailov Tymofei

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

5
Morozov Maksym

LF UO «HrHUOR», Lyda

1/32
2:0
16:21:46
Chuvylyn Heorhyi

CSDYuShOR «Bohatyr», Vytebsk

6
Chyharev Vadym

Hrodnenskaia profsoiuznaia CSDYuShOR edynoborstv, Hrodno

1/32
25:11
16:21:51
Sevrukov Savelyi

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

7
Nykytyn Pavel

MOK SDYuShOR (SK KVON), Mynsk

1/32
2:0
16:21:55
Hnetko Maksym

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

8
Poloinykov Rodyon

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

1/16
23:1
16:21:59
Honchar Oleh

Br. SDYuShOR profsoiuzov po vydam borby, Brest

9
Tatura Aleksei

HU «DYuSSh №1 Svetlohorskoho r-na», Svetlohorsk

1/16
7:24
16:22:03
Zhdanovych Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

10
Yushkevych Nykyta

VOCORe, Vytebsk

1/16
20:15
16:22:07
Maslov Pavel

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

11
Tetera Artem

HUO FSCDyM Zavodskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/16
25:4
16:22:10
Selyckyi Yaroslav

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

12
Moroz Vladymyr

HUO FSCDyM Lenynskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/16
9:0
16:22:14
Khohlov Yvan

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

13
Morozov Maksym

LF UO «HrHUOR», Lyda

1/16
36:31
16:22:18
Kupraenok Arsenyi

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

14
Varlamov Roman

Homelskaia DYuSSh PPO BTEU, Homel

1/16
15:8
16:22:22
Chyharev Vadym

Hrodnenskaia profsoiuznaia CSDYuShOR edynoborstv, Hrodno

15
Nykytyn Pavel

MOK SDYuShOR (SK KVON), Mynsk

1/16
15:5
16:22:26
Ermachov Roman

VOCORe, Vytebsk

-33 КАДЕТЫ (Male)
16
Kosheliuk Artem

Br. SDYuShOR profsoiuzov po vydam borby, Brest

1/16
2:30
16:25:05
Baranov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

17
Makovskyi Nykyta

Hunter TKD, Mynsk

1/16
16:18
16:25:10
Volynec Maksym

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

18
Savchenko Maksym

Homelskaia DYuSSh PPO BTEU, Homel

1/16
32:11
16:25:14
Bezruchenok Nykyta

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

19
Strezhnev Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
59:4
16:25:18
Hrybovskyi Vladymyr

CSDYuShOR «Bohatyr», Vytebsk

20
Holubev Stanyslav

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

1/16
37:17
16:25:22
Liubochko Aleksei

Hunter TKD, Mynsk

21
Ozerov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
27:4
16:25:26
Kovalev Kyryll

SDYuShOR profsoiuzov po borbe, Homel

22
Hadzhyev Husein

SDYuShOR PPO OAO BMZ, Zhlobyn

1/16
13:25
16:25:30
Nasonov Matvei

HU MOKSDYuShOR/MHOSShUOR, Mynsk

23
Urbanovych Roman

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
2:34
16:25:33
Chernyshov Tymofei

VOCORe, Vytebsk

-59 КАДЕТЫ (Female)
24
Daineko Ekateryna

HU «DYuSSh №1 Svetlohorskoho r-na», Svetlohorsk

1/8
0:35
16:26:47
Yvanashko Aryana

HU MOKSDYuShOR/MHOSShUOR, Mynsk

25
Zubkova Polyna

Homelskaia DYuSSh PPO BTEU, Homel

1/8
0:24
16:26:51
Mesko Mylyna

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-41 КАДЕТЫ (Male)
26
Poloinykov Rodyon

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

1/8
13:3
16:22:30
Zhdanovych Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

27
Yushkevych Nykyta

VOCORe, Vytebsk

1/8
1:2
16:22:33
Tetera Artem

HUO FSCDyM Zavodskoho raiona h.Mynska, Mynsk

28
Moroz Vladymyr

HUO FSCDyM Lenynskoho raiona h.Mynska, Mynsk

1/8
13:11
16:22:38
Morozov Maksym

LF UO «HrHUOR», Lyda

29
Varlamov Roman

Homelskaia DYuSSh PPO BTEU, Homel

1/8
14:5
16:22:41
Nykytyn Pavel

MOK SDYuShOR (SK KVON), Mynsk

-33 КАДЕТЫ (Male)
30
Baranov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
40:13
16:25:38
Volynec Maksym

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

31
Savchenko Maksym

Homelskaia DYuSSh PPO BTEU, Homel

1/8
12:35
16:25:41
Strezhnev Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

32
Holubev Stanyslav

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

1/8
20:18
16:25:45
Ozerov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

33
Nasonov Matvei

HU MOKSDYuShOR/MHOSShUOR, Mynsk

1/8
25:15
16:25:50
Chernyshov Tymofei

VOCORe, Vytebsk

-59 КАДЕТЫ (Female)
34
Hrebenko Anna

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

Semi-finals
0:17
16:26:54
Yvanashko Aryana

HU MOKSDYuShOR/MHOSShUOR, Mynsk

35
Mesko Mylyna

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
19:1
16:26:58
Melnykova Alena

HU «DYuSSh №1 Svetlohorskoho r-na», Svetlohorsk

-41 КАДЕТЫ (Male)
36
Poloinykov Rodyon

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

Semi-finals
7:14
16:22:45
Tetera Artem

HUO FSCDyM Zavodskoho raiona h.Mynska, Mynsk

37
Moroz Vladymyr

HUO FSCDyM Lenynskoho raiona h.Mynska, Mynsk

Semi-finals
0:2
16:22:47
Varlamov Roman

Homelskaia DYuSSh PPO BTEU, Homel

-33 КАДЕТЫ (Male)
38
Baranov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
18:38
16:25:54
Strezhnev Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

39
Holubev Stanyslav

SDYuShOR «Komsomolec», Vytebsk

Semi-finals
8:39
16:25:58
Nasonov Matvei

HU MOKSDYuShOR/MHOSShUOR, Mynsk

-59 КАДЕТЫ (Female)
40
Yvanashko Aryana

HU MOKSDYuShOR/MHOSShUOR, Mynsk

Final
13:23
16:27:01
Mesko Mylyna

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-41 КАДЕТЫ (Male)
41
Tetera Artem

HUO FSCDyM Zavodskoho raiona h.Mynska, Mynsk

Final
3:11
16:22:51
Varlamov Roman

Homelskaia DYuSSh PPO BTEU, Homel

-33 КАДЕТЫ (Male)
42
Strezhnev Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Final
44:16
16:26:02
Nasonov Matvei

HU MOKSDYuShOR/MHOSShUOR, Mynsk