26.4 - 28.4.2022Court 1 / Day 1

-33 КАДЕТЫ (Male)
1
Liubochko Aleksei

Hunter TKD, Mynsk

1/16
6:22
14:27:56
Volynec Maksym

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

2
Petushkov Danyla

HCOR edynoborstv, Mynsk

1/16
0:55
14:28:01
Baranov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-37 КАДЕТЫ (Male)
3
Klymenok Roman

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

1/16
5:30
14:28:57
Avtuhov Konstantyn

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

4
Shch erbachenia Ehor

HCOR edynoborstv, Mynsk

1/16
18:5
14:29:02
Radyvyl Tymofei

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

5
Makas Maksym

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
32:11
14:29:06
Yvanov Bohdan

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

6
Belavyi Nykyta

HCOR edynoborstv, Mynsk

1/16
34:2
14:29:11
Krasuckyi Matvei

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

7
Malashka Myhayl

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

1/16
7:22
14:29:17
Cherepan Danyyl

OO «SKT «Spartak», Mynsk

8
Parhymovych Ehor

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/16
9:8
14:29:20
Komyssarov Yaroslav

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

-33 КАДЕТЫ (Male)
9
Ozerov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
15:3
14:28:07
Volynec Maksym

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

10
Urbanovych Roman

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
8:26
14:28:12
Bezruchenok Nykyta

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

11
Strezhnev Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
24:22
14:28:22
Barkovskyi Pavel

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

12
Baranov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
35:14
14:28:28
Makovskyi Nykyta

Hunter TKD, Mynsk

-37 КАДЕТЫ (Male)
13
Cymlianskyi Arsenyi

HUO FSCDyM Cov-ho r-na / IRBIS CLUB, Mynsk

1/8
2:22
14:29:24
Avtuhov Konstantyn

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

14
Shch erbachenia Ehor

HCOR edynoborstv, Mynsk

1/8
15:8
14:29:28
Makas Maksym

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

15
Belavyi Nykyta

HCOR edynoborstv, Mynsk

1/8
27:7
14:29:34
Cherepan Danyyl

OO «SKT «Spartak», Mynsk

16
Parhymovych Ehor

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

1/8
8:44
14:29:37
Botianovskyi Maksym

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

-37 КАДЕТЫ (Female)
17
Nykonovych Ekateryna

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

1/8
19:11
14:26:12
Kamliuk Albyna

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

18
Astahova Anna

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

1/8
20:0
14:26:17
Pozdniakova Natalia

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

-33 КАДЕТЫ (Male)
19
Ozerov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
34:13
14:28:33
Bezruchenok Nykyta

Uch. «Mynskaia SDYuShOR № 2 BFSO «Dynamo», Mynsk

20
Strezhnev Andrei

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
13:37
14:28:38
Baranov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-37 КАДЕТЫ (Male)
21
Avtuhov Konstantyn

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Semi-finals
22:13
14:29:41
Shch erbachenia Ehor

HCOR edynoborstv, Mynsk

22
Belavyi Nykyta

HCOR edynoborstv, Mynsk

Semi-finals
10:5
14:29:44
Botianovskyi Maksym

HUO FSCDyM Moskovskoho raiona h.Mynska, Mynsk

-37 КАДЕТЫ (Female)
23
Medzhydova Anastasyia

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

Semi-finals
22:0
14:26:20
Nykonovych Ekateryna

HUO FSCDyM Zavodskoho r-na / SK «LYON», Mynsk

24
Astahova Anna

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

Semi-finals
32:0
14:26:23
Badanyna Elyzaveta

HUO FSCDyM Zavodskoho raiona h.Mynska, Mynsk

-33 КАДЕТЫ (Male)
25
Ozerov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Final
11:15
14:28:42
Baranov Artem

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

-37 КАДЕТЫ (Male)
26
Avtuhov Konstantyn

Uch. «MC SDYuShOR profsoiuzov «Spartak», Mynsk

Final
4:6
14:29:47
Belavyi Nykyta

HCOR edynoborstv, Mynsk

-37 КАДЕТЫ (Female)
27
Medzhydova Anastasyia

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk

Final
10:11
14:26:27
Astahova Anna

PPO UP DYuSSh Mynskmetrostroi, Mynsk