13.2 - 15.2.201845 Пер-во г. Минска среди молодёжи Individual
МОЛОДЕЖЬ
1998-2002

MALE 30
4
-54
3
-58
6
-63
6
-68
5
-74
3
-80
1
-87
2
87+
FEMALE 15
3
-46
2
-49
2
-53
4
-57
1
-62
1
-67
2
-73
73+